HAKKIMIZDA

Merhaba ?

Çifteler Gönüllüler Derneği , 07.02.2020 tarihinde Eskişehir ili Çifteler İlçesinde kurulmuştur.

Vatandaşlarımıza gönüllülüğü yaşam tarzı haline getirmek ve toplum genelinde sivil toplum duyarlılığı oluşturma sorumluluğunu hissediyoruz.

Gönüllülük ve gençlik çalışmaları alanında ilçemizden başlayarak Türkiye’ye öncü ve örnek bir sivil toplum kuruluşu olmak için çalışıyoruz.

Hakkımızda - Çifteler Gönüllüler Derneği

AMAÇLARIMIZ

Hakkımızda - Çifteler Gönüllüler Derneği
  1. Gençlerin yaşlıların ve topluma entegre olmakta sorun yaşayan  bireylerin yaşam kalitesini artırmak.
  2. Sosyal girişimciliği yaygınlaştırmak, ilçemizde bulunan öğrencilerimize burs vb.imkanlar yaratmak  gençlerimizin istihdamlarına yönelik çalışmalar yapmak;
  3. Engelli bireylerin toplumdaki fırsat eşitliğine destek vermek, hayata aktif katılımı güçlendirmek ve karar alma mekanizmalarına katkılarını sağlamak;
  4. Bireylerin sahip olduğumuz tarihi, turistik ve kültürel değerler ile yaşadığımız çevre ve doğaya sahip çıkmasını sağlamak;
  5. Dünyadaki sivil toplum faaliyetlerini yakından takip ederek yerelde etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak;
  6. Bireylerin kendi yerellerinde bir araya gelebileceği ve kendilerini ifade edebilecekleri düşünce ortamları oluşturmak sosyal dayanışmayı arttırmak.

İlke ve Değerlerimiz

BİZ’i geleceğe taşıyacak İlke ve Değerlerimiz var.

Hakkımızda - Çifteler Gönüllüler Derneği

Gönüllülük

Hakkımızda - Çifteler Gönüllüler Derneği

Gelişim ve Değişime Açıklık

Hakkımızda - Çifteler Gönüllüler Derneği

Güvenilirlik

Hakkımızda - Çifteler Gönüllüler Derneği

Araştırmacılık

Hakkımızda - Çifteler Gönüllüler Derneği

Aktif Katılım

Hakkımızda - Çifteler Gönüllüler Derneği

Sonuç ve Çözüm Odaklı Yaklaşım

Hakkımızda - Çifteler Gönüllüler Derneği

Toplumsal Sorunlara Duyarlılık

Hakkımızda - Çifteler Gönüllüler Derneği

Sürdürülebilirlik